Makro Öngörüler

Dönüşüm Sürecinde Küresel Ekonomi Politik

Hızlı dönüşümler yaşadığımız ve Covid-19’un dayattığı zorlu koşulların yanı sıra büyük küresel ve yerel riskler ile karşı karşıya olduğumuz bu dönem yalnızca yeni ve büyük sorunlar getirmedi, aynı zamanda uzun yıllardır devam etmekte olan trendleri hızlandırıp güçlendirdi. Bir yandan da bizleri “başka bir dünya”, “başka bir çalışma biçimi” ve “başka bir yaşam” kurmak konusunda düşünmeye ve yeni hayaller kurmaya sevk etti. İçinden geçmekte olduğumuz bu dönüşüm döneminin şartlarını göz ardı etmeden, ancak bunlara koşulsuz teslim olmadan, toplumsal, ekonomik ve profesyonel yaşamımızı zenginleştirip derinleştirecek kurumlar, süreçler, deneyimler, mekânlar, platformlar ve iş yerleri tasarlamak, alternatif bir geleceği birlikte inşa etmek için en önemli adımlar.

Bu bağlamda yaratıcılık, kolektif çabalar, ortak ve özgür düşünce, araştırma, tartışma ve bilgi üretimi büyük önem taşıyor.

Biz de bu sürece katkı sağlamak üzere temel küresel ekonomi politik ve toplumsal görünüm hakkındaki raporumuzun özetini sizlerle paylaşıyoruz.