İşin Geleceği

İşin Geleceği: Uzaktan ve Hibrid İş Modelleri

FutureWise olarak ilk gündemimiz “İşin Geleceği”. Bu çalışma ile salgından önce şekillenmeye başlamış olan ve Covid-19 salgınının etkileri ile belirginleşen gelişmeleri ele almak ve geleceğe ilişkin önerilerde bulunmak istiyoruz.

Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda kurum şimdiden uzaktan çalışma pratiklerinin tümüyle veya bir ölçüde kalıcı olacağının sinyalini verdi. Özellikle beyaz yakalı işler için uzaktan ya da hibrit çalışma modellerini uygulamaya geçirerek bu işlerin ofis mekânlarının sağladığı bağlam, koşullar ve ilişkiler olmaksızın sürdürülmesi yönünde kararlar aldılar ve uygulamaya geçtiler. Bu aşamada salgın koşullarının zorunlu kıldığı önlemlerin ve alınan kararların gözden geçirilmesinin ve bu deneyimin sunduğu öğrenimlerin kalıcı stratejiler oluşturmak için kullanılmasının çok yerinde olacağını düşünüyoruz.