Gelecekteki Temalar

Geleceği Birlikte Şekilendirelim

Her üç ayda bir yeni bir araştırma ve tartışma gündemi duyurmayı hedefliyoruz. Gündemlerimizi endüstriler, kurumlar, çalışanlar ve toplumun ortak faydasını gözetecek şekilde önceliklendireceğiz.

Ana temalarımız:

  • Dijitalleşme, Otomasyon ve Yapay Zekânın Geleceği
  • Finansın Geleceği
  • Tüketimin Geleceği
  • Mobilitenin Geleceği
  • Kent Yaşamının Geleceği
  • Kültür, Sanat ve Eğlencenin Geleceği
  • Sağlık ve Bakım Hizmetlerinin Geleceği
  • Eğitimin Geleceği