Topluluğumuz

Kolektif Akıl

Co-Thinker Grubu

FutureWise Co-Thinker grubu hem ekonomik aktörlerin hem de daha geniş toplum kesimlerinin uzun vadeli ve ortak faydalarına hizmet edecek meseleleri tartışmak üzere profesyoneller, akademisyenler ve düşünce önderlerini bir araya getirmeyi hedefleyen bir platformdur. 

İş Ortakları 

Ekonomik, insani ve kültürel sermayeleri ile toplumun önemli ve etkili aktörleri olan ve gelecek senaryolarının tasarımında rol oynayan kurum ve şirketlerle uzun vadeli ortaklıklar kuruyoruz. 

Stratejik Ortaklar

Stratejik görev paylaşımına inanıyoruz ve uzmanlarla, araştırma ve tasarım kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz.

Sivil Toplum

Sivil toplum kuruluşlarının toplumumuzun kritik meselelerini sahiplendiklerini ve yansıttıklarını biliyoruz. Ortak fayda ve refah için küresel ve yerel düşünce kuruluşları ve örgütlerle, kadın ve gençlik organizasyonlarıyla, sendikalarla, girişimcilik ekosistemiyle, yerel yönetimler ve devlet kurumlarıyla canlı bağlar kurmanın ve işbirliğinin önemine inanıyoruz.