Ne Yapıyoruz

Gelecek Danışmanlığı 

FutureWise bir gelecek danışmanlığı şirketidir. Biz FutureWise'da ekonomik, toplumsal, teknolojik, çevresel, politik bilgi ve öngörüyle toplumun tüm kesimleri için refah üretecek gelecek gündemleri oluşturuyoruz.

Amacımız, kurumlar ve daha geniş toplum kesimleri için stratejik inisiyatifler oluşturmak ve tasarlamak.

Daha parlak bir ortak gelecek yaratmak için

  • Ekonomik, toplumsal ve politik alanlardaki değişimleri yorumluyoruz
  • Gelecekle ilgili bilgiye ve araştırmaya dayanan sorular soruyoruz
  • Temelini araştırma sonuçlarından alan tasarımlar yapıyoruz
  • Kurumları, çalışanları, tüketicileri ve yurttaşları güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz