Ürün ve Hizmetlerimiz

Araştırma, Katılımcı Tartışma, Tasarım ve Eğitim

FutureResearch
  • Sonuca yönelik bilgi üretmek için araştırma tasarımı ve uygulaması 
FutureDebate
  • Araştırma çıktıları, bulgular ve teorik bilgi ekseninde yürütülecek katılımcı tartışmalar
  • Gelecek gündemlerinin hazırlanması ve sunulması 
FutureDesign
  • FutureResearch ve FutureDebate bulgu ve sonuçlarından beslenen tasarım projeleri
FutureAcademy
  • Geleceğin yetkinlik ve becerilerini geliştirecek yaratıcı ve yenilikçi eğitim programları