Misyonumuz

Geleceği Kolektif Akıl ile Tasarlamak 

Sürekli değişen ekonomik ve toplumsal arenada yön bulmak için yerel ve küresel bilgi ile yönlendirilmiş stratejik inisiyatiflere ve girişimlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Misyonumuz, endüstriler, kurumlar, çalışanlar ve geniş toplum kesimleri için alternatif gelecek tasarımları, gündemleri ve girişimleri oluşturmak.  

Bunun için araştırma, profesyonel ve akademik deneyim ve uzmanlık, farklı disiplinler arasında diyalog, tartışma ve işbirliği ile güçlendirilmiş bir platformun gerekliliğini savunuyoruz.