Yaklaşımımız

Gelecek Görüşü ve İnisiyatifleri

Araştırma Gündeminin Belirlenmesi
  • Ekonomik, toplumsal, teknolojik, çevresel ve politik faktörlerin sürekli taranması ve potansiyel araştırma gündemlerinin oluşturulması 
  • Kurumlar ve farklı toplumsal kesimler için öncelikli alanların belirlenmesi
  • Akademisyen ve Co-thinker gruplarıyla tartışma toplantıları
  • Endüstri liderleri ve düşünce önderleriyle tartışma toplantıları
Araştırma Tasarımı
  • FutureResearch sürecinin ve yöntemlerinin ayrıntılı tasarımı 
  • Saha çalışmalarının yürütülmesi
  • Veri analizi ve araştırma sonuçlarının yorumlanarak raporlanması
Bilgi Üretimi
  • Araştırma konusu ile ilgili ilham verecek farklı uzmanlıklar, deneyimler ve disiplinlerden gelen katılımcılarla FutureDebate toplantıları ve atölye çalışmaları
  • FutureResearch çıktılarını ve bulgularını tartışarak gelecek gündemlerini oluşturacağımız, profesyonellerin, akademisyenlerin, uzmanların ve sektör liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılar 
  • FutureDebate toplantıları neticesinde ortaya çıkan bulguları stratejik inisiyatif, aksiyon ve tasarımlara dönüştüreceğimiz, kurumlara özel FutureDesign çalışmaları ve toplantıları